Internet marketing

Osmišljena strategija internet marketinga koja je usklađena s vašim ciljevima, presudna je za učinkovitu prodaju i marketing, a snažna online prisutnost rezultirat će povećanim interesom za vašu ponudu i novim kupcima.


SEO (eng. Search engine optimization) oglašivača za internet tražilice sastoji se od čitavog niza strategija koje su usmjerene ka podizanju organske posjećenosti stranice za internet tražilice kroz povećanje ranga na rezultatima pretraživanja za ciljane ključne riječi. Što je određena web stranica bolje pozicionirana na internet tražilicama za željene ključne riječi to je veći broj organskih (besplatnih) posjeta i potencijalnih konverzija u kupce ili klijente.
Internet hosting je servis koji pokreće Internet servere, omogućavajući organizacijama ili pojedincima da postave sadržaj na Internet. Na tržištu je dostupan u različitim tipovima i nivoima. Najrasprostranjenija vrsta hostinga je web hosting. Većina hosting provajdera nudi kombinaciju više usluga, npr.web hosting, e-mail hosting i DNS hosting koji je obično u paketu sa uslugom registracije domena.
CMS (eng. Content management system) je sustav koji omogućuje upravljanje sadržajem. U najširem smislu odnosi se na svako rješenje koje omogućuje klasifikaciju, organizaciju, povezivanje i svaki drugi oblik uređivanja sadržaja.
Iako se pojam može koristiti za manualne procese upravljanja sadržajem, danas se u prvom redu primjenjuje za različita programska rješenja koja omogućuju napredno upravljanje velikim brojem informacija. CMS sustavi se koriste pri sinkronizaciji podataka iz više izvora, za izvršavanje kolaborativnih projekata, za organizaciju rada u korporacijskim okruženjima i slično. Temeljna primjena CMS-a danas je u dinamičkom kreiranju web-stranica nove generacije.